Wat laten we achter?

De kopers van ons huis hebben gebeld om te vragen of ze binnenkort mogen komen om wat dingen op te meten en om te overleggen of er spullen zijn die ze kunnen overnemen. Ze hebben in het bijzonder belangstelling voor de gele, antieke bank die in de veranda staat. We maken een afspraak. Aanleiding voor Jan en mij om te inventariseren wat we eventueel achter willen laten.

We staan voor de veranda en kijken naar de antieke klepbank. Eindeloos heb ik gezocht naar een bank die precies zou passen tussen de twee deuren. Ja, hij staat er zo mooi. Die moeten we inderdaad maar achterlaten. Maar wat doen we met het fragment van het gedicht van ‘De tuinman en de dood’ van P.N. van Eyck? Dat is me wel heel dierbaar. Het fragment is gekalligrafeerd door een vriend van Jan op losse plankjes die met haakjes aan de wand van de veranda hangen. Ik heb dit van Jan gekregen voor mijn verjaardag. Zo’n lief cadeau, dat laat je toch niet achter? Maar van de andere kant: het is gemaakt voor deze plek. Bovendien geschilderd op plankjes die grachtengroen geschilderd zijn, de kleur van het tuinhuis. Ik slik even. Ik neem een besluit: dit fragment laten we hangen op deze plek. De nieuwe tuinbewoners krijgen het van ons cadeau. Het gedicht neem ik toch ook in mijn hoofd mee.

De tuinman en de dood

Een Perzisch Edelman:

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: “Heer, Heer, één ogenblik!

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.

Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!” –

Van middag (lang reeds was hij heengespoed)
Heb ik in ‘t cederpark de Dood ontmoet.

“Waarom,” zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
“Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?”

Glimlachend antwoordt hij: “Geen dreiging was ‘t,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,

Toen ‘k ‘s morgens hier nog stil aan ‘t werk zag staan,
Die ‘k ‘s avonds halen moest in Ispahaan.”

P.N. van Eyck

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>